Xổ số Bình Dương – XSBD Thống Kê Theo Ngày Kết Quả Xổ Số Truyền Thống

Thống Kê Theo Ngày Kết Quả Xổ Số Truyền Thống

Thống kê theo ngày


Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ năm trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất16 (4 lần), 07 (3 lần), 10 (3 lần), 32 (3 lần), 41 (3 lần), 60 (3 lần), 62 (3 lần), 63 (3 lần), 68 (3 lần), 90 (3 lần), 02 (2 lần), 04 (2 lần), 12 (2 lần), 21 (2 lần), 25 (2 lần), 26 (2 lần), 28 (2 lần), 38 (2 lần), 43 (2 lần), 47 (2 lần), 48 (2 lần), 50 (2 lần), 52 (2 lần), 56 (2 lần), 81 (2 lần), 84 (2 lần), 89 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất00 (0 lần), 03 (0 lần), 09 (0 lần), 11 (0 lần), 13 (0 lần), 15 (0 lần), 19 (0 lần), 22 (0 lần), 24 (0 lần), 27 (0 lần),