Xổ số Bình Dương – XSBD Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79155 ngày (31.00%)181 lần ( 1.3%) 1.17 lần/ngày (116.77%)
44137 ngày (27.40%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
61137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
16133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
42133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
52133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
56133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
62132 ngày (26.40%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.45%)
20131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
43131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
49131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
96129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
82127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
83127 ngày (25.40%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
70126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
93126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
36125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
41125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
89125 ngày (25.00%)151 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.80%)
91125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
26124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
32124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
95124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
17123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
60123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
88123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
21122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
22122 ngày (24.40%)128 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (104.92%)
40122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
68122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
97122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
15121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
63121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
75121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
05120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
13120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
34120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
57120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
67120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
72120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
03119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
74119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
11118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
19118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
38118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
64118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
92118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
30117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
35117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
08116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
27116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
50116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
55116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
66116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
25115 ngày (23.00%)121 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.22%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
54115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
73115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
29114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
39114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
59114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
81114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
02113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
00112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
33112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
51112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
09111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
69111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
07110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
12110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
71110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
14109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
94109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
58108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
80108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
31107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
78107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
23106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
28106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
98103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
77101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
45100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
85100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
7699 ngày (19.80%)106 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.07%)