Xổ số Bình Dương – XSBD Kết Quả Xổ Số Điện toán Max3D Vietlott Trực Tiếp Hôm Nay

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 08-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 746 674
Nhì 912 442 506 112
Ba 231 842 836
761 379 381
KK 168 571 444 892
654 098 698 823
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1746, 67401.000.000
G.2912, 442, 506, 1120350.000
G.3231, 842, 836, 761, 379, 3810210.000
G.KK168, 571, 444, 892, 654, 098, 698, 8230100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G.6Trùng 1 số G10150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 06-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 663 032
Nhì 928 952 599 518
Ba 261 048 256
974 052 051
KK 048 959 501 019
134 459 407 153
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1663, 03201.000.000
G.2928, 952, 599, 5180350.000
G.3261, 048, 256, 974, 052, 0510210.000
G.KK048, 959, 501, 019, 134, 459, 407, 1530100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G.6Trùng 1 số G10150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 03-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 311 544
Nhì 861 308 217 867
Ba 576 766 526
103 583 915
KK 945 613 466 215
453 484 868 109
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1311, 54401.000.000
G.2861, 308, 217, 8670350.000
G.3576, 766, 526, 103, 583, 9150210.000
G.KK945, 613, 466, 215, 453, 484, 868, 1090100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G.6Trùng 1 số G10150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 01-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 951 271
Nhì 176 901 777 306
Ba 748 434 262
498 536 748
KK 692 008 481 386
733 938 731 759
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1951, 27101.000.000
G.2176, 901, 777, 3060350.000
G.3748, 434, 262, 498, 536, 7480210.000
G.KK692, 008, 481, 386, 733, 938, 731, 7590100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G.6Trùng 1 số G10150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 27-02-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 845 763
Nhì 946 956 216 284
Ba 959 833 551
708 081 434
KK 303 879 165 535
652 652 755 939
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1845, 763521.000.000
G.2946, 956, 216, 284114350.000
G.3959, 833, 551, 708, 081, 434158210.000
G.KK303, 879, 165, 535, 652, 652, 755, 939207100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK165.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G.6Trùng 1 số G1474150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK425640.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 24-02-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 704 151
Nhì 533 101 123 441
Ba 634 457 037
533 652 802
KK 664 960 371 458
924 520 602 578
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1704, 151201.000.000
G.2533, 101, 123, 441123350.000
G.3634, 457, 037, 533, 652, 802110210.000
G.KK664, 960, 371, 458, 924, 520, 602, 578253100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK331.000.000
G.6Trùng 1 số G1265150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK327640.000